Print this page
Donnerstag, 07 Mai 2020 08:52

Rola spedytora w procesie transportowym

Written by
Rate this item
(0 votes)

Spedytor jest pośrednikiem transportowym: kimś, kto działa jako organizator w procesie wysyłki i transportu towarów. W rzeczywistości spedytor działa jako pośrednik między przewoźnikiem a nadawcą (stroną, która zleca transport ładunku). Firma spedycyjna znajduję się w „sektorze usług” i tym samym świadczy usługi na rzecz osób trzecich.
Oprócz faktycznego transportu spedytor zajmuje się również wieloma formalnościami administracyjnymi, takimi jak ubieganie się o niezbędne pozwolenia, zapytania o ceny i porównania, negocjowanie cen, składowanie towarów, dopełnianie wszelkich formalności celnych, koordynacja między wszystkimi zaangażowanymi stronami itd..
Dużo spedytorów organizuje również usługi drobnicowe. Mniejsze przesyłki z różnych firm są łączone i ładowane w jeden środek transportu. To powoduje niższe ceny.
Spedytorzy mogą specjalizować się w określonym podobszarze w całej logistyce. Częstym podobszarem, w którym specjalizują się spedytorzy, są odprawy celne. Ci spedytorzy mają głównie wiedzę na temat wszystkiego, co wiąże się z importem lub eksportem towarów, dlatego często nazywani są spedytorami celnymi.
W dziedzinie spedycji istnieją następujące specjalizacje:


• Przesyłki drobnicowe
• Spedytor celny
• Spedytor drogowy
• Spedytor portu morskiego
• Spedytor żeglugi śródlądowej
• Spedytor kolejowy
• Spedycja przechowywania i dystrybucji
• Spedytor lotniczy

Read 4614 times Last modified on Donnerstag, 07 Mai 2020 08:59
Super User

Latest from Super User